DOKA DREVO s.r.o. Banská Bystrica využila služby od spoločnosti BCF pri údržbe trafostaníc dňa 18.12.2017.