4.2.2019 využila služby – prenájom elektrocentrály od našej spoločnosti BCF s.r.o. z dôvodu poruchy transformátora UMB Banská Bystrica .