Prenájom elektrocentrály od BCF počas pravidelnej údržby trafostanice využila dňa 21.8.2018 spoločnosť Salaš Hron Kováčová.