Pri údržbe trafostanice dňa 11.1.2018 v Bartošovej Lehôtke využila spoločnosť Grotto a.s. služby spoločnosti BCF.