Mesto Handlová využilo služby prenájom elektrocentrály od spoločnosti BCF s.r.o. počas Regionálnej oslavy Dňa baníkov v dňoch 31.8. až 1.9.2018.