Kladieme dôraz na individuálny prístup

DOMÁCNOSTI

     Ako to všetko funguje

     Zmena dodávateľa

     Dokumenty na stiahnutie

PODNIKATELIA

     Individuálny prístup

     Dokumenty na stiahnutie

ŠTANDARDY KVALITY

     Prehľad

Firemní zákazníci tvoria značné percento nášho úspechu. Patria sem najmä organizácie, podnikatelia a verejný sektor, pre ktorých je dodávka elektrickej energie neodmysliteľnou súčasťou denného života. Mnohé z týchto firiem už zistili, že zmena dodávateľa nie je komplikovaný proces a je možné ušetriť niekedy aj výrazné financie na nákupe elektrickej energie.

Ste v dobrej spoločnosti. BCF je spoľahlivý dodávateľ elektriny so skúsenosťami, tradíciou a silným odborným zázemím. Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť od roku 2009. Zaručujeme vám individuálny prístup, pričom šetríme váš čas aj peniaze. Naša spoločnosť vám vždy rada vyjde v ústrety, a to nielen samotnou cenou komodity, ale i bezplatným poradenstvom.

.