Záchranný energetický systém

ZÁCHRANNÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

Cenník

Prenájom elektrocentrál, zapožičanie elektrocentrál a zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie sú všetko služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje v rámci záchranného energetického systému (ZES).

Služba prenájmu elektrocentrály v sebe zahŕňa komplexné technické zabezpečenie, t. j. revíziu pripojenia, dopravu, pripojenie a spustenie. Elektrocentrály je možné využiť ako primárny zdroj elektrickej energie, ale aj ako záložný zdroj pre prípad poruchy verejnej elektrickej siete.

Výpadok dodávky elektrickej energie je zákazníkom hlásený na operačné stredisko BCF ZES na NON-STOP linke 0800 184 184. Našou úlohou je eliminovať prípadné vzniknuté škody pri výpadku elektrickej energie.

Prenájom a zapožičanie elektrocentrál je možné využiť v stavebníctve, energetike, priemysle, obchode, pri športových, kultúrnych akciách, open-air párty a festivaloch či živelných pohromách.

Prehľad služieb prenájmu eletrocentrál:

BCF Emergency – garantované pripojenie odberného miesta v dohodnutom čase v závislosti od vzdialenosti, terénnej dostupnosti od nahlásenia výpadku dodávky energie na NON-STOP linke 0800 184 184. Výjazdové miesto je v Banskej Bystrici. Služba je určená najmä na vykrytie neplánovaného výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete. Podmienkou poskytovania služby je zriadenie prípojky na operatívne pripojenie elektrocentrály s revíziou rozvodov a prípojného miesta vykonanou našou firmou.

BCF Rent – služba zapožičania elektrocentrál za výhodné ceny s ich možným využitím napr. v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, obchodných sieťach, reklamných agentúrach, pri športových, kultúrnych podujatiach, pri napájaní časti verejnej siete.

BCF Rescue – v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma, havária) je naša spoločnosť pripravená na okamžitú pomoc.

.