Cenník prenájmu elektrocentrál a služieb

ZÁCHRANNÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

     Cenník

.

výkon Cena služby na 1 deň prenájmu (€) bez DPH podľa výkonu do kVA/kW
 7/5
 60/48
 100/80
 150/120
 200/160
 250/200
 300/240
 350/280
 400/320
 1100/880
cena
 30
 220
 230
 250
 260
 330
 350
 370
 420
 5000
 

● cena prepravy pre mobilné elektrocentrály je 1,50 €/km,

● cena prepravy pri stacionárnych elektrocentrálach je 1,50 €/km,

● naloženie, vyloženie elektrocentrály s hydraulickou rukou 60 €,

● zapojenie elektrocentrály do rozvádzača 100 €,

● obsluha elektrocentrály 100 €/deň,

● cena elektrického kábla priemer 16, 25, 35, 50, 70 od 0,30 € do 9 €/m,

● cena rozvádzacích skríň od 10 € do 1000 €/ks,

● účtovanie paliva spotrebovaného v elektrocentrále podľa aktuálnej ceny PHM.

 

Ceny sú účtované bez DPH.