Čo je elektrocentrála – prehľad využitia

ZÁCHRANNÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

     Prenájom elektrocentrál

     Cenník

Elektrocentrála je elektrické zariadenie premieňajúce mechanickú prácu na elektrické napätie. Skladá sa z troch základných častí a to z hnacieho motora, alternátora a rozvádzača. Ako hnací agregát sa používajú benzínové, naftové alebo plynové motory. Služba prenájmu elektrocentrály v sebe zahŕňa komplexné technické zabezpečenie,
t. j. revíziu pripojenia, dopravu, pripojenie a spustenie. Elektrocentrály je možné využiť ako primárny zdroj elektrickej energie, ale aj ako záložný zdroj pre prípad poruchy verejnej elektrickej siete.

Príklady využitia elektrocentrál:

● stavebníctvo (napájanie žeriavov, staveniskových rozvodov, osvetlení a pod.),

● energetika (plánované odstávky trafostaníc a údržba sietí),

● priemysel, obchod (pomoc pri havárii verejnej siete alebo jej dlhodobom výpadku),

● športové a kultúrne akcie (záloha pre prípad poruchy verejnej elektrickej siete počas akcie),

● open-air párty a festivaly (zdroj pre zvukárov, svetlo, catering a pod.),

● živelné pohromy (zdroj dočasného napájania pre postihnuté lokality).

Prehľad služieb:

BCF Emergency – je garantované pripojenie odberného miesta v dohodnutom čase v závislosti od vzdialenosti, terénnej dostupnosti od nahlásenia výpadku dodávky energie na NON-STOP linke 0800 184 184. Výjazdové miesto je v Banskej Bystrici. Služba je určená najmä na vykrytie neplánovaného výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete. Podmienkou poskytovania služby je zriadenie prípojky na operatívne pripojenie elektrocentrály s revíziou rozvodov a prípojného miesta vykonanou našou firmou.

BCF Rent – je služba zapožičania elektrocentrál za výhodné ceny s ich možným využitím napr. v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, obchodných sieťach, reklamných agentúrach, pri športových podujatiach, pri kultúrnych podujatiach, pri napájaní časti verejnej siete atď.

BCF Rescue – v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma, havária) je naša spoločnosť pripravená na okamžitú pomoc.

.