Záchranný energetický systém

REVÍZIE

ZÁCHRANNÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

     Elektrocentrály

     Prenájom EC

     Cenník

Na základe požiadaviek našich klientov sme zriadili vlastný záchranný energetický systém (ZES), ktorého úlohou je zabezpečovať dodávku elektriny aj pri výpadku elektrickej siete a eliminovať prípadné vzniknuté škody. Súčasťou služby je aj prenájom elektrocentrál.

V prípade poruchy verejnej elektrickej siete je výpadok dodávky elektrickej energie zákazníkom ohlásený operačnému stredisku BCF ZES na NON-STOP linke 0800 184 184.

Po prijatí hlásenia operačným strediskom začína plynúť zmluvná lehota na vykrytie výpadku dodávky elektrickej energie pomocou elektrocentrály. Operačné stredisko vyšle na miesto poruchy vozidlo poruchovej služby, ktoré zrealizuje pripojenie zákazníka na potrebnú dobu tak, aby výpadok elektrickej energie bol zabezpečený.

BCF-ZES to je:

  1. Prenájom elektrocentrál
  2. Zapožičanie elektrocentrál
  3. Zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie

.