Optimálne riešenie šité na mieru

PODNIKATELIA

     Dokumenty na stiahnutie

ŠTANDARDY KVALITY

     Prehľad

Liberalizovaný trh ponúka všetkým typom spotrebiteľov právo vybrať si svojho dodávateľa energií, vrátane zemného plynu. Každá firma by si mala položiť otázku, aký produkt dodávok zemného plynu je pre ňu najvýhodnejší. Ponuky jednotlivých dodávateľov sa líšia nielen cenou, ale i ďalšími parametrami. Ak sa teda firma rozhodne dodávateľa zemného plynu zmeniť, cieľom takéhoto kroku by malo byť zníženie účtu za plyn a pokles spotreby energií optimalizáciou výroby a prevádzky. Garantujeme vám, že pre vás nájdeme optimálne riešenie šité na mieru!

.