Investičné činnosti

SPRÁVA KOTOLNÍ

     Služby

     Investičné činnosti

Na základe vlastného know-how ponúkame efektívne riešenia pre zabezpečenie elektrickej energie, tepla, teplej úžitkovej vody a chladu. Vo vlastnej réžii zabezpečujeme komplexnú dodávku energetických zdrojov s využitím:

● kogenerácie (súčasná výroba elektrickej energie a tepla)

●  trigenerácie (súčasná výroba elektrickej energie, tepla a chladu).

Pri budovaní energetických zdrojov využívame technológie s najvyššou efektívnosťou (kogeneračné jednotky, kondenzačné kotle).

 

Zabezpečujeme:

● vypracovanie štúdie,

● výstavbu energetického zdroja (kogenerečné jednotky, tepelné čerpadlá, plynové a elektrické kotly)

● financovanie projektov pre verejnú správu so splatnosťou 10 rokov bez podielu vlastných zdrojov,

● správu kotolní,

● spoľahlivé prevádzkovanie,

● nižšie zaťaženie životného prostredia v porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla.

V prípade záujmu kontaktujte: acs@bcf.sk

.