Služby

Správa kotolní
     Služby

     Investičné činnosti

Prečo si vybrať BCF?

● komplexnosť služieb a široký záber aktivít pre všetky sektory trhu – bankový sektor, obchodné centrá, administratívne budovy, priemysel, verejná správa, telekomunikačný sektor,

● energetický manažment – sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizácia nákladov za energiu,

● pokrytie po celom Slovensku,

● vysoká odbornosť pracovníkov,

● sofistikovaný informačný systém riadenia projektov,

● vlastný help-desk, call-centrum, havarijná služba,

● silné finančné a odborné zázemie.

Čo ponúkame?

● jednoduchú inštaláciu a napojenie na jestvujúci systém vykurovania,

● efektívnu výrobu a dodávku teplej vody,

● automatickú prevádzku s minimálnymi požiadavkami na obsluhu,

● nepretržitý monitoring a správu cez centrálny dispečing na diaľku,

● zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody,

● ochranu životného prostredia.