logo logo
BCF Green energy

Dodávka elektrickej energie

Rozvíjame technológie a metódy, ktoré definujú budúcnosť čistej energie,
s dôrazom na zelený vodík a ekologické riešenia pre podnikateľský sektor.

Služby BCF
Pre bližšie info
+421 482 858 111
Konzultačné a poradenské služby

Zistiť viac
Predaj elektrickej energie

Zistiť viac
Prenájom záložných zdrojov

Zistiť viac
Batériové
úložiská

Zistiť viac
about-bottom-left
Dodávateľ elektrickej energie

BCF GREEN Energy

Poskytujeme poradenstvo v ESG / Carbon FREE a služby v energetike. Cieľom je prinášať inovatívne riešenia pre firemných zákazníkov, štátne organizácie a municipalitu.

Udržateľnosť

Zistiť viac
Organizácie

Zistiť viac
Kompenzácia

Zistiť viac
service

Verejné obstarávania

Príprava súťažných podkladov: Pomôžeme Vám s prípravou súťažných podkladov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s Vašimi požiadavkami.

Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotíme ponuky uchádzačov podľa zákona o verejnom obstarávaní a Vašich kritérií hodnotenia.

Administrácia zmluvy: Zabezpečíme administráciu zmluvy uzavretej s vybraným uchádzačom, vrátane fakturácie, platieb a kontroly plnenia zmluvy.

Poradenstvo: Poskytneme Vám poradenstvo v oblasti verejného obstarávania vrátane legislatívnych otázok, postupov verejného obstarávania a výberu najvhodnejšieho postupu pre Vaše potreby.

Výhody spolupráce s nami:
Odbornosť: Máme tím skúsených odborníkov na verejné obstarávanie, ktorí Vám zaručia kvalitné a profesionálne služby.

Komplexnosť: Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, čím Vám ušetríme čas a námahu.

Spoľahlivosť: Môžete sa spoľahnúť na to, že naše služby budú poskytované včas a v súlade s platnými predpismi.

Individuálny prístup: Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa čo najlepšie splniť jeho požiadavky.

Záleží nám na tých, ktorí potrebujú pomoc

Nadácia Eriky Karovej sa od svojho vzniku v roku 2014 venuje podpore športových, kultúrnych a charitatívnych aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju fyzického a duševného zdravia detí a mládeže. Naším hlavným cieľom je vytvárať podmienky, ktoré pomáhajú formovať pozitívne morálne hodnoty a osobnosť mladých ľudí.

Osobitnú pozornosť venujeme hendikepovaným deťom, pre ktoré organizujeme benefičné podujatia a workshopy. Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami, aby sme čo najefektívnejšie pomáhali tam, kde je to najviac potrebné. Veríme, že každý úsmev a milé slovo majú nesmiernu hodnotu a prinášajú radosť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Viac info
service
service

Podujatia

Veríme, že aj najmenšia gesto môže mať obrovský význam. Vaša podpora je kľúčom k úspechu našich projektov, ktoré majú hlboký dopad na životy ľudí. Spolu môžeme realizovať rozmanité iniciatívy, ktoré nechávajú trvalý odtlačok.

Naše podujatia nie sú len udalosťami; sú to okamihy, ktoré spájajú komunity, prinášajú úsmevy na tvárach a povzbudzujú zdravý a aktívny spôsob života. Vaša podpora nám umožňuje vytvárať prostredie, kde každý má možnosť prejaviť svoju solidaritu a prispieť k lepšiemu zajtrajšku.

Hydrop Provider Also

Our comprehensive solar energy services are designed to provide you with reliable, efficient, and sustainable solar solutions.

We offer customized solar energy solutions for homeowners, helping them harness the power of the sun to generate clean and renewable electricity for their homes.

service
service

Residential Solar Installation

service

Commercial Solar Solutions

service

Solar Panel Maintenance

service

Energy Monitoring and Optimization

More Service
service
Zavolajte nám

+421 482 858 111

Spojme sa pre nezáväznú konzultáciu

Napíšte nám kedykoľvek

info@bcf.sk

Napíšte nám pre nezáväznú konzultáciu