16.9.2019 naše služby prenájom elektrocentrál na dodávku elektriny využili spoločnosti Confal a.s., ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Aluprogress Slovakia s.r.o.a Raven a.s. v Slovenská Ľupča – Príboj