Spoločnosť DOKA DREVO s.r.o. Banská Bystrica využila služby – prenájom elektrocentrály v dňoch 17.-18.12.2018 počas pravidelnej údržby od spoločnosti BCF s.r.o. na zabezpečenie elektriny.