4.2.2019 využila služby –  prenájom elektrocentrály UMB Banská Bystrica z dôvodu poruchy transformátora.