V mesiacoch november a december prenájom elektrocentrály od spoločnosti BCF na dodávku elektriky počas odstávky pri rekonštrukcií distribučnej siete využila spoločnosť Kúpele Brusno a.s.