12.10.2020 prenájom elektrocentrál na zabezpečenie dodávky elektriny počas plánovanej odstávky pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť v Banskom Studenci.