3.12.2020 využila službu – prenájom elektrocentrál od BCF na zabezpečenie dodávky elektriny počas plánovanej spoločnosť CB – mont s.r.o. v Šalkovej.