Pri oprave VN siete využila elektrocentrálu dňa 29.1.2021 na dodávku elektriny Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.