22.4.2021 využila službu prenájom elektrocentrály od BCF Energy na dodávku elektriny počas opravy na elektrickom vedení spoločnosť Mestský podnik služieb s.r.o. v Žarnovici.