Vážení odberatelia elektriny mimo domácnosti,

v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti BCF ENERGY, s.r.o. pre odberateľov elektriny mimo domácnosti, si Vám týmto dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť BCF ENERGY, s.r.o. s účinnosťou 1. 9. 2021 pristupuje k zmene ceny silovej časti elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie, mimo odberateľov kategórie malý podnik a domácnosti. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s novými cenami elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie.