BCF dňa 30.1.2022 zapožičalo energetické zariadenie na výrobu elektrickej energie počas výpadku elektriny pre silný vietor pre spoločnosť Merea, a,s, v Banskej Bystrici.