BCF ENERGY dňa 31.1.2022 prenajala energetické zariadenie na dodávku elektriny v Žarnovici pri zdravotnom stredisku počas plánovanej odstávky elektriny.