Od 1.6.2022 spoločnosť BCF ponúka dodávku EE aj s distribučnými poplatkami o 10 % lacnejšie ako váš súčasný dodávateľ. Rozmedzie klientov je špecifické, závisí na spotrebe od 50 MW do 100 MW s malým priestorom na uloženie technológii BCF .

Merea, a.s.

BCF dňa 30.1.2022 zapožičalo energetické zariadenie na výrobu elektrickej energie počas výpadku elektriny pre silný vietor pre spoločnosť Merea, a,s, v Banskej Bystrici.