Ako to všetko funguje?

To, že si ráno zapneme svetlo a ono zasvieti, je pre nás samozrejmý fakt. Málokedy si uvedomujeme, že elektrinu nám ale musí niekto vyrobiť. Na Slovensku sa vyrába v jadrových (23 %), tepelných (19 %), vodných (30 %), paroplynových (18 %), slnečných (6 %), veterných a prečerpávajúcich elektrárňach, prípadne v ich variáciách.

Vyrobiť elektrinu však ešte nestačí. K tomu, aby svetlo zasvietilo priamo u vás doma, je potrebné ju nejako prepraviť. Na to nám slúži prenosová a distribučná sústava. Jej úlohou je prepravovať elektrinu najvyššieho napätia a to až na úrovni spájania viacerých krajín. Slovensko je elektricky prepojené s Poľskom, Maďarskom, Českom a Ukrajinou.

Prenosová sústava však má ešte jednu dôležitú úlohu: dodržiavať saldo elektriny v sústave a frekvenciu 50 Hz. Elektrina sa nedá skladovať vo veľkom objeme. Dodržiavať saldo v sústave znamená, že to, čo sa spotrebuje, sa musí minúť a čo sa minie, sa musí vyrobiť.

Na Slovensku v súčasnosti máme tri regionálne distribučné spoločnosti. Ich základnou úlohou je zabezpečiť elektrinu do všetkých odberných miest, ktoré sú pripojené na napätí 110 kV a nižšie. Ak sa pozriete von oknom, vidíte stĺpy a pomedzi ne natiahnuté káble. Práve tieto káble predstavujú distribučnú sústavu. Pritom jej najdôležitejším prvkom je trafostanica. Sú v nej transformátory, cez ktoré sa elektrina najvyššieho napätia (400 kV) transformuje až na bežných “zásuvkových” 230 V. Transformátor nám okrem toho umožňuje aj pripojenie jednotlivých zariadení, prevádzok alebo odmerných miest do prenosovej alebo distribučnej sústavy.

Posledným dielikom tejto skladačky sme my, dodávateľ elektriny, vaše BCF. Našou najdôležitejšou úlohou je nakúpiť elektrinu a prepraviť ju k vám. Na konci celého tohto procesu je fakturácia a platba. Takto sa celý kolobeh uzatvára a vy konečne svietite…

Okrem priamych účastníkov tohto kolobehu do celého procesu vstupujú aj iné subjekty, ktoré majú vplyv na dianie v danom sektore a na ktorých činnosť finančne prispievate aj vy. V prvom rade je to Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Jeho úlohou je najmä vyhodnocovať odchýlku, spracovávať merania od všetkých sústav a zabezpečovať cezhraničné obchodovanie na dennom trhu.

Nemenej podstatným je aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý priamo reguluje činnosť výrobcov, prenosovej sústavy, distribučných sústav a obchodníkov. Stanovuje ceny, ktoré by ste vy, odberatelia, mali zaplatiť.

Prostredníctvom spotrebnej dane, jadrového fondu či dane z pridanej hodnoty do celého procesu vstupujú aj jednotlivé ministerstvá.

ODKAZY NA EXTERNÉ STRÁNKY:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ministerstvo vnútra

.