Prenájom elektrocentrál a dieselagregátov

Cena prenájmu elektrocentrály je závislá od požiadavky.

Pavel Acs

+421917742003

pavel.acs@bcf.sk

Zuzana Červenáková

+421917521125

zuzana.cervenakova@bcf.sk

Ponúkame komplexné služby v oblasti dlhodobého a krátkodobého prenájmu elektrocentrál, a to od dovozu, pripojenia až po obsluhu elektrocentrály.

Ponúkame elektrocentrály od výkonu 7 kW až po 1000 kW.

Služba prenájmu elektrocentrály v sebe zahŕňa komplexné technické zabezpečenie, t. j. revíziu pripojenia, dopravu, pripojenie a spustenie. Elektrocentrály je možné využiť ako primárny zdroj elektrickej energie, ale aj ako záložný zdroj pre prípad poruchy verejnej elektrickej siete.

Našou úlohou je eliminovať prípadné vzniknuté škody pri výpadku elektrickej energie.

Prenájom a zapožičanie elektrocentrál je možné využiť v stavebníctve, energetike, priemysle, obchode, pri športových, kultúrnych akciách, open-air párty a festivaloch či živelných pohromách.

Prehľad služieb prenájmu elektrocentrál: 

 – garantované pripojenie odberného miesta v dohodnutom čase v závislosti od vzdialenosti, terénnej dostupnosti od nahlásenia výpadku dodávky energie. Výjazdové miesto je v Banskej Bystrici. Služba je určená najmä na vykrytie neplánovaného výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete. Podmienkou poskytovania služby je zriadenie prípojky na operatívne pripojenie elektrocentrály s revíziou rozvodov a prípojného miesta vykonanou našou firmou.

 –  zapožičania elektrocentrál za výhodné ceny s ich možným využitím napr. v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, obchodných sieťach, reklamných agentúrach, pri športových, kultúrnych podujatiach, pri napájaní časti verejnej siete.

 – v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma, havária) je naša spoločnosť pripravená na okamžitú pomoc.