Tel: +421 48 285 81 11
Email: info@bcf.sk
Po-Pi: 8:00 – 15:30
Konzultačné a poradenské služby
Konzultačné a poradenské služby
Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme profesionálne poradenské a konzultačné služby v odbore energetiky:

 • Energetický inžiniering
 • Pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do distribučnej sústavy
 •  Projekčná činnosť
 • Výroba elektrorozvádzačov
 • Montáže , rekonštrukcie NN,VN, VVN rozvodní a trafostaníc
 • Opravy, údržba a servis NN,VN, VVN rozvodní a trafostaníc
 • Prípojky objektov
 • Zapojenie strojov, prístrojov a zariadení
 • Uvedenie zariadení VN do prevádzky
 • Meranie kvality siete
 • Termovízia rozvádzačov a trafostaníc
 • Revízie a odborné skúšky

V prípade , že vás zaujali naše služby, radi vám vypracujeme cenovú ponuku.

sk_SKSlovak