Dokumenty na stiahnutie

PODNIKATELIA

     Dokumenty na stiahnutie

ŠTANDARDY KVALITY

     Prehľad

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01. 01. 2017Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01. 01. 2016Cenník externých služieb a výkonov platný od 01. 01. 2017VOP pre opakované dodávky plynu pre Odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete BCF s.r.o. s účinnosťou od 01. 05. 2015Reklamácia faktúry za dodávku zemného plynuReklamačný poriadokŽiadosť o dodávku zemného plynu kategórie Malé podnikanie a organizácieOZNAM