Nepretržitý centrálny online monitoring

SPRÁVA KOTOLNÍ
     Služby

     Investičné činnosti

Zabezpečujeme komplexnú dodávku efektívnych tepelných a regulačných zariadení, ktorými zvyšujeme tepelný komfort budovy a znižujeme náklady. Veľkou výhodou je okamžitý prehľad o spotrebe tepla cez centrálny online dispečing.

Vaša bezpečnosť je zaručená vďaka tomu, že plynové kondenzačné kotolne sú vybavené veľmi účinným systémom odhaľujúcim únik horľavých a dusivých plynov. Systém merania a regulácie súčasne zabezpečí účinné opatrenia proti vzniku škôd na majetku.

Po inštalácii našich technológií do prevádzok vám zaručujeme nepretržitý centrálny online monitoring. Naši dispečeri tak majú vždy aktuálne informácie o prevádzkovom stave kotolne.

.