Tel: +421 48 285 81 11
Email: info@bcf.sk
Po-Pi: 8:00 – 15:30

Vodíková technológia

 

  1. Vodíkové palivové články (HFC): vodíkové palivové články sú čistou a efektívnou formou výroby elektriny. Na výrobu elektriny využívajú elektrochemickú reakciu medzi vodíkom a kyslíkom, pričom jediným vedľajším produktom je voda. VPC sú ideálne pre elektromobilitu ako alternatíva k spaľovacím motorom a znižujú emisie skleníkových plynov.
  2. Spaľovanie vodíka: vodík je možné použiť priamo ako palivo v spaľovacích motoroch. Pri spaľovaní vodíka nevzniká oxid uhličitý (CO2), ale iba voda. To znamená, že spaľovanie vodíka nemá vplyv na skleníkový efekt ani znečistenie ovzdušia vo forme emisií CO2.
  3. Výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov: výroba vodíka sa môže vykonávať elektrolýzou vody pomocou elektriny zo zelených zdrojov, ako sú solárne elektrárne alebo veterné turbíny. Tento spôsob výroby zaisťuje minimálne emisie CO2 a umožňuje využitie obnoviteľných energií na výrobu vodíka, čím sa znižuje celková uhlíková stopa.
  4. Vodík ako zásobník energie: vodík môže slúžiť ako zásobník energie pre oblasti s vysokým percentom obnoviteľných zdrojov, kde je dostupnosť energie závislá od času. Vodík možno vyrábať v období prebytku energie a potom ho použiť, keď je energie vzácna, čím sa zvyšuje účinnosť a minimalizujú sa straty energie.
  5. Medzisektorová spolupráca: vodíkové technológie majú potenciál integrovať rôzne sektory, ako je elektromobilita, energetika a priemysel. Používanie vodíka vo viacerých sektoroch umožňuje zníženie emisií skleníkových plynov na celkovej úrovni a podporuje trvalo udržateľný rozvoj. Znižovanie emisií prostredníctvom vodíkových technológií ponúka množstvo výhod v podobe čistej energie a minimalizovaného dopadu na životné prostredie. Je však tiež dôležité zvážiť výrobu vodíka z udržateľných zdrojov a efektívne využívanie tejto vznikajúcej technológie vo vzťahu k existujúcim infraštruktúram a politikám.
sk_SKSlovak