Začiatkom roku 2021 začala spoločnosť BCF Energy písať novú históriu, technológiu budúcnosti a čistej energie, éru vodíka.

Ako prvá spoločnosť na Slovensku sa začala reálne zaoberať výstavbou čerpacích staníc na vodík pre komerčné účely a konečného spotrebiteľa. Pripravuje výstavbu vlastnej vodíkovej rafinérie v priestoroch svojho priemyselného parku, ktorá v je v štádiu prípravy projektovej dokumentácie.

Začala s prípravou a výkupom pozemkov pre realizáciu čerpacích staníc. Sú predbežne podpísané dohody so spoločnosťou Benzinol na distribúcii vodíka. Prvé čerpacie stanice vyrastú na ich čerpacích staniciach. Prebehli rokovania so samosprávou, dovozcami vozidiel ako aj so štátnou správou.

Záujem o náš projekt je veľký. Začali sme aj spoluprácu s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska, kde sme požiadali o riadne členstvo. Sledujeme prípravu legislatívy najmä prípravu Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky, kde sa bude implementovať Európska vodíková stratégia prijatá v júli 2020.